Wees je bewust

Boeddha zegt: ‘Wees je bewust van de woede van het lichaam, maak het lichaam de meester, laat het de waarheid dienen. Wees je bewust van de woede van de mond, maak je woorden meester, laat ze de waarheid dienen. Wees je bewust van de boosheid van de geest, beheers je gedachten, laat ze de waarheid dienen. De wijzen hebben lichaam, woord en geest beheerst, zij zijn de ware meesters.’

Als je het lichaam, de geest en al hun functies in de gaten kunt houden, zul je er zo los van komen te staan, dat je ze kunt beheersen. Je kan iets alleen beheersen als je er afstand van hebt. Als je ermee geïdentificeerd bent, kun je het niet beheersen. En Boeddha zegt dat iemand die meester is over zijn eigen ik, meester is over het hele bestaan; hij is op een ander levensniveau gekomen. Jullie zijn slaven, hij is een meester; jullie zijn machines, hij is een echte man; jullie functioneren onbewust, hij functioneert bewust.

Beheers je woorden. Wees telegrafisch. Luister alleen naar dat wat betekenisvol is, lees alleen dat wat betekenisvol is. Vermijd het overbodige, het irrelevante. Spreek alleen dat wat ergens op slaat. Maak van elk woord je hart.

Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha Vol 6 # 9