Vrienden van Osho

 

december 2016

Osho Boekennieuws
Aumm Instituut
Je Eigen Wijze Weg
Instituut voor Kleurenpunctuur - Amsterdam
Osho Zen Tarot en Meditatie
Prasada Griffioen - Spiritueel Lichaamswerk
Aum-Padma - Antwerpen & Ardennen
Anand Instituut
Power meditatie retraite
Rebalancing School voor Lichaamswerk & Bewustzijn
TantraTempel
Centrum Tantra-YoY
FacebookKanker Support Groep
Centra - groepen
Meditaties zie website. & in Pune, India
Amsterdam - Mevlana
Den Haag - Wajid
Eindhoven - Modita
Soest - The Bodhitree

Vraag & aanbod
ACTUALITEITEN ↑ top

Osho FestivalHet Jaarlijkse OSHO FESTIVAL, georganiseerd door de Stichting Vrienden van Osho en Wajid, is op 21 & 22 januari '17.
Twee wervelende dagen met een grote keuze aan Osho meditaties en door Osho geïnspireerde activiteiten.

Plaats: Osho Meditatie Centrum Wajid, Prins Hendrikplein 1 Den Haag.
Het programma voor het Festival is klaar, zie www.oshofestival.nl

Er is tijdens het Osho festival ook de mogelijkheid om sannyas te ontvangen.
Als je belangstelling hebt, neem dan contact op: tara@xs4all.nl

Osho’s vertellingen opnieuw belicht
In het novembernummer van Osho News heeft Shanti van Iersel zijn unieke serie van 50 verhalen over de geschiedenis van het universum beëindigd. In zijn laatste artikel ‘This Precious Moment’ beschrijft hij hoe het universum door alle levensvormen heen zich steeds meer bewust wordt van zichzelf. Op dat moment herinnert hij zich het bekende sannyasin lied ‘The Universe is Singing a Song’ en danst hij voor Osho.
Dat geeft hem kennelijk veel energie, want nu start hij vanaf 11 december a.s. in Osho News met een nieuwe serie, die hij ‘Osho’s 1001 tales to his Nani’ noemt. Een inspirerende verzameling van talrijke verhalen van Osho, maar nu prachtig geïllustreerd en zonder verder commentaar aan ons doorverteld. De komende twee jaar kunnen we voorlopig wekelijks van de eerste 100 genieten, eens per week, op www.oshonews.com.

x* Dr. John Adrews, swami Prem Amrito, heeft op 6 november in een live interview via Facebook vragen beantwoord van een Indiase journaliste die het Osho International Meditation Resort bezocht. Dat vond plaats in Osho’s bibliotheek.
Het interview betrof het opnieuw uitgekomen boek “Priests and Politicians, the Mafia of The Soul”, zeer actueel in het licht van de huidige tijd. Amrito gaat diepgaand in op fundamentele vragen van de journaliste, zoals: "Zijn we niet allemaal priesters en politici als het erop aankomt?"
xHet interview zien klik hier (het duurt even voor de video start,)

Facebook* De Facebook page van Vrienden van Osho, https://www.facebook.com/VriendenvanOsho/?fref=ts, geeft actuele informatie over initiatieven, activiteiten en celebrations die voortvloeien uit Osho’ s visie. Verder worden er inzichten van Osho gepresenteerd die ons support geven bij onze persoonlijke zoektocht en zijn speciale licht laten schijnen op actuele gebeurtenissen.
Met betrekking tot het hele verkiezingscircus in de USA en dat wat wij in maart ’17 weer gaan beleven, heeft Osho een glasheldere hint: “Being a True witness in Election Times.”, Een Waarachtig Getuige zijn in Verkiezingstijd.”, te lezen op: www.facebook.com

Zondag 20 november heeft Puja Subodhi Heijens, omringd door vriendinnen en veel liefde, haar lichaam verlaten. De crematie is op maandag 28 november van 9.45 tot 10.15 bij De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, Watergraafsmeer, 1097GA Amsterdam. Op zaterdag 3 december zal er een Death Celebration zijn in Wajid Osho Meditatie Centrum (www.wajid.nl).

“And death is not against life; it does not end life, it only brings life to a beautiful peak. Life continues even after death. It was there before birth, it is going to continue after death.  Life is not confined to the small space that exists between birth and death, on the contrary births and deaths are small episodes in the eternity of life.”   Osho

Indiase roepies niets meer waard na 31 december
Vanaf 31 december zijn biljetten van 500 en 1000 Indiase Roepies niets meer waard. Dat heeft te maken met een regeringscampagne tegen corruptie in India.
Mocht je van plan zijn om binnenkort te reizen naar India, misschien wil je dan iemand helpen om zijn of haar bankbiljetten op tijd te wisselen?
Heb je nog bankbiljetten die je op tijd gewisseld wil hebben, misschien ben je op zoek naar iemand die naar India gaat?
Onze website wil voor deze mensen de mogelijkheid bieden om een oproep te doen (zie Oproepen). Het spreekt vanzelf dat eventuele contacten die daaruit voortvloeien geheel voor eigen risico zijn.

Osho Boekennieuws ↑ top

Osho boekennieuws Priests and Politicians, the Mafia of the Soul1.Priests and Politicians, the Mafia of the Soul
Het boek is actueler, gezien de wereldwijde gebeurtenissen, dan ooit. Dit kort geleden opnieuw uitgebrachte boek Priests and Politicians The Mafia of the Soul houdt een duidelijk waarschuwing aan ons in over hoe wij door politici met ons laten sollen. Hoezeer de politiek onze levens beheerst, is te merken aan het dagelijkse nieuws dat er over de Amerikaanse presidentsverkiezingen was. In de diverse talkshows kwamen voortdurend bespiegelingen over de stand van zaken hierbij aan de orde.
Ook werpen de Nederlandse verkiezingen van maart ’17 hun schaduw al weer ver vooruit.
Osho schudt ons wakker: wat laten wij gebeuren door mee te gaan in wat er op politiek niveau gebeurt en wat directe consequenties heeft voor ons leven.
“Hoe kun je een president door middel van verkiezingen aanwijzen? Hoe kun je een bestuurder door middel van verkiezingen aanwijzen? Je geeft zoveel macht aan machtsbeluste mensen; met je eigen handen zeg je hen jou te vernietigen! Dit is geen democratie. In de naam van democratie hebben deze mensen de massa uitgebuit.” Osho
Osho geeft aan: “Onderricht wordt dogmatisch en onbeweeglijk, zij creëert een gevangenis om je heen. En er wordt van je verwacht dat je erin gelooft. Ik ben tegen elk geloof. Want alleen blinde mensen geloven dat er licht is. Zij die ogen hebben, geloven niet in licht. Ze kennen het. Weten is een ervaring, niet een geloof.”

Joshu the Lions’s Roar,2. Joshu the Lions’s Roar, Talks on Zen
Osho’s boeken over de Zenmeesters waren lange tijd niet verkrijgbaar. Ze zijn nu allemaal herdrukt en met prachtige eigentijdse covers opnieuw verschenen, zoals het boek over de Zen meester Joshu.
Na twintig eeuwen is de Leeuwen-schreeuw van Joshu opnieuw tot leven gebracht door Osho’s commentaren op deze uitzonderlijke man, een van de meest geliefde meesters in de Zen-traditie. Het boek begint met Joshu’s unieke eerste ontmoeting met meester Nansen die erkent dat Joshu geen initiatie nodig heeft en een speciale behandeling gegeven moet worden. Verder omvat Joshu the Lion’s Roar de ultieme piek van Joshu’s eigen bewustzijn en de daaruit voortvloeiend ontplooiing als een meester op zijn eigen manier.
Terwijl hij deze anekdotes, dialogen en haiku’s gebruikt om Joshu’s leven te documenteren, creëert Osho tegelijkertijd een omgeving in het hier en nu waarin Osho's gehoor en lezers tevens een Zen meester in actie kunnen ervaren. De krachtige, to the point en hard treffende talks eindigen alle met een korte meditatie en ze geven een duidelijke richting aan voor al diegenen die op zoek zijn naar de waarheid: de enige manier is naar binnen gaan en het is tijd om te ontwaken!
Op de uitvaart van een van zijn monniken, nam Joshu deel aan de stoet en gaf het volgende commentaar: “Wat een lange stoet van dode lichamen is er in het gevolg van het ontwaken van een enkele levende mens!”

From Personality to Individuality3. From Personality to Individuality
Unieke herdruk sinds het jaar 1985: ‘From Personality to Individuality’
Persoonlijkheid is wat bij ons door de cultuur en maatschappij is aangekweekt; het is niet ons ware zijn, want dat komt tot uiting in onze individualiteit.
In dit boek, From Personality to Individuality, is een van de opmerkelijkste dingen dat Osho de capaciteit heeft om populair vaststaande concepten vanuit een compleet ander perspectief te bekijken – hij keert ze binnenste buiten om de echte werking ervan te openbaren en toont het effect dat zulke “aangenomen wijsheid” heeft op mensen en hun levens.
Bijvoorbeeld: het geloof dat de Christen heeft in God de Vader eenvoudig omdat hij daarmee is grootgebracht of de overtuiging van de Hindoe dat God met het universum speelt en dat de mens toch serieus eredienst moet bedrijven. Of Osho neemt het gezegde “Macht corrumpeert” en onthult dat in feite mensen die corrupt zijn tot macht gedreven worden om dat corrupte te kunnen uitleven. De goede mens heeft macht niet nodig omdat goedheid zich er zonder kan manifesteren en zo is de energie vrij om zich op creativiteit te richten.
Dit boek is een blauwdruk voor een nieuwe en gelukkiger mensheid; een waarvan iedere mens het leven viert terwijl hij een is met zijn innerlijk wezen en daardoor met alles wat hem omringt. Osho’s bijzondere vermogen om een radicaal nieuwe visie te verschaffen aan de lezer doet het allemaal heel simpel lijken – je zult jezelf herkend weten in wat je vanbinnen altijd gevoeld hebt maar nooit eerder tot uitdrukking gebracht hoorde.

Sermons in Stones 4. Sermons in Stones
Na 2 decennia verschenen in gloednieuwe herdruk.
Het boek Sermons in Stones toont: Osho voorziet niet in een code of moraal om naar te leven. Dit boek bevat geen discipline over hoe je je leven moet leiden. Het demonstreert dat als de mens de gevoeligheid en de intelligentie waarmee hij geboren wordt, terugwint, hij niemand anders nodig heeft om hem de weg te vertellen. Hij kan het leven zelf zijn meester laten zijn: beschikbaar voor het bestaan en zelfs voor de stille prediking in de stenen.
Osho slaagt erin het woordloze in woorden om te zetten. Vanuit zijn mystieke gezichtspunt is zo’n helderheid voor iedereen mogelijk. Het is inderdaad het levensgegeven voor iedere mens, zodat hij vanuit dat bewustzijn kan gaan leven en niet een leven dat een imitatie is van dat van iemand anders, maar een leven met zijn eigen unieke geur.
In dit boek staan ook woorden die essentieel zijn voor het overleven van de moderne mens: Osho’s formulering van de mensenrechten voor een nieuwe mensheid. Het is een verkenning van de verantwoordelijkheid van het individu om de wereld waarin hij leeft, te creëren.
Osho geeft ruim aandacht aan het doorlichten van de huidige ‘Rechten van de Mens’ en geeft hiervoor in de plaats: de Rechten van de Mens voor de Nieuwe mens.

Hyakujo Everest of  Zen5. Hyakujo Everest of Zen
In Hyakujo the Everest of Zen belicht Osho het begrip omtrent ‘plotselinge verlichting’ (‘sudden enlightenment’) van de Chinese Zen meester Hyakujo, terwijl hij laat zien dat iedereen al een boeddha is. Geen meester, zo zegt hij, kan je iets geven; hij kan alleen je valse overtuigingen wegnemen. Hyakujo’s tweede markante bijdrage aan Zen was het stichten van Zen Kloosters om de omgeving te creëren waar men het boeddha-zijn kon realiseren. Zijn idee was dat een geleidelijke voorbereiding, waarin werk en meditatie hand in hand gaan, de realisatie kan laten gebeuren. Deze structuur gaat in Zen kloosters tot op de dag van vandaag door.
Osho illustreert Hyakujo’s inzicht. “Als je een huis, een tuin, een schildering of een gedicht wilt realiseren, gaat dat tijd kosten. Er is echter een ding dat geen tijd kost omdat het de tijd voorbij is en dat is je boeddha zijn. Je springt gewoon uit de tijd en je ontdekt jezelf zoals je altijd geweest bent en altijd zult zijn – je intrinsieke natuur.”
Deze Zen anekdotes en dialogen zijn er niet om kennis aan te reiken – ze zijn methodes voor transformatie.
In het boek zijn diverse haiku’s van Basho opgenomen. Osho licht de haiku’s telkens toe. Het zijn geen gewone gedichten. Er wordt iets met woorden geschilderd.

Uitgebreidere informatie, ga naar: www.oshoboeken-besproken.nl
Osho Boeken en CD’s zijn verkrijgbaar bij Osho Publikaties, www.osho.nl

Aumm Instituut ↑ top
Kerstretreat 'heel je hart'. De weg naar binnen, de weg naar jezelf. 21 t/m 26 dec. Omkar en Divyam. Kerstretreat met meditatie, warm water rebirthing en heling.
Je Eigen Wijze Weg ↑ top
Je Eigen Wijze Weg - heel je innerlijk kind is een 8 delige workshopreeks
waarin je kennismaakt met hoe beelden, overtuigingen en gevoelens uit je jeugd je huidige volwassen leven nog steeds beïnvloeden.
De workshopreeks start in de volgende plaatsen:
Den Haag 17 januari 2017; Deventer 27 januari 2017;
Opgave en info: www.jeeigenwijzeweg.nl
Instituut voor Kleurenpunctuur - Amsterdam ↑ top
PraveetaAnalyse, pathologie, therapie van het element Aarde
Zaterdag/zondag 10/11 december
Informatie: Praveeta@kleurenpunctuur.nl - www.kleurenpunctuur.nl of 020-4687865
Osho Zen Tarot en Meditatie. ↑ top
- Terugkomdag Osho Zen Tarot in Groningen op zaterdag 17 december. Het inspirerende legpatroon ‘Omgaan met obstakels’ wordt voorbereid. De patronen worden met tot A5 vergrote kaarten aan het magneetbord gehecht en gezamenlijk besproken. Het legpatroon ‘Omgaan met obstakels' is opgenomen in het boek 'Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot'.
- Osho Zen Tarot en Tao Orakel op het jaarlijkse Osho Festival van 21 en 22 januari ‘17 in Wajid te Den Haag. Op de eerste dag van het Osho Festival, 21 januari, geef ik de workshop Tao Orakel & Meditatie . Gedurende de beide Osho Festival dagen zijn er mini-sessies Osho Zen Tarot te ontvangen op basis van intekening.
- Terugkomdag Osho Zen Tarot in Den Haag op 15 januari ’17 in Den Haag. We bespreken het boeiende legpatroon ‘Piramide' voor het beter begrijpen van een situatie. De thuis voorbereide resultaten worden met tot A4 vergrote kaarten op het whiteboard aangebracht. Het ‘Piramide’ patroon is te vinden in het boek 'Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot’.
Voor alle informatie: www.ma-donna.nl en www.donna-oztarot.nl
Prasada Griffioen - Spiritueel Lichaamswerk ↑ top
PrasadaTraining Innerlijk Management met Lichaamswerk, Levenskunst en Meditatie.

Wil je rust in je hoofd. Beter omgaan met gevoelens. Je tevreden voelen met jezelf. Kom en ervaar…Een training met praktische oefeningen voor in je dagelijks leven. Kennismakingsavonden op 9 en 16 jan. Start 23 januari. 

www.prasada.nl/training      T. 020- 616 22 15.                        prasada@hetnet.nl
Aum-Padma - Antwerpen & Ardennen ↑ top
Mantra Meditatie & rituelen op 9 december, OWC Antwerpen aanmelden
Chakra Healing – Zonnevlecht op 10 december, OWC Antwerpen aanmelden
Moving- into-Silence, van 23 t/m 26 december , 4- daagse in Orval OWC Ardennen aanmelden
Bardo & het Tibetaanse dodenboek, van 3 t/m 6 januari, OWC Antwerpen aanmelden
Leven & Sterven, van 27 t/m 30 januari, 4- daagse in Orval OWC Ardennen aanmelden
Anand Instituut ↑ top
Meditatie is een avontuur, een avontuur in het onbekende. Daarom gaan we in een dag samen op ontdekkingsreis binnen de verschillende vormen van meditatie. Aan bod komen enkele Osho meditatie technieken. Ervaar zelf wat bij jou past en ga thuis verder. De cursus biedt genoeg handvaten om thuis zelf aan de slag te gaan.
De volgende cursus datum staat gepland op 17 december 2016 en 10 maart 2017. Je kunt je vanaf nu inschrijven via https://anand.nl/cursus/meditatie/
Power meditatie retraite - Kapelle-op-den-Bos België ↑ top
Power meditatie retraite van 17 - 19 maart 2017
Tijdens de retraite werken we o.a. met Osho en Humaniversity meditaties. De retraite wordt begeleid door Atmani Blok.
Rebalancing School voor Lichaamswerk & Bewustzijn ↑ top
rebalancing 26 november - Workshop 'Uit je hoofd!' (Zeist)
21 januari 2017 - Themaworkshop: Het Hart van Rebalancing (Zeist)
10 en 11 februari 2017 - Winterworkshop: Je Binnenste (B)uiten (Zeist)
Meer informatie en aanmelden via www.rebalancing.nl.
TantraTempel ↑ top
TantraTempel 25 t/m 27 november 2016 Tantra Mini Training Weekend
12 t/m 18 december 2016 Tantra Jaar Training Intro Week II
27 t/m 30 december 2016 Tantra Kerst Retreat
31 december 2016 Tantra Oud & Nieuw
16 t/m 22 jan Tantra Jaar Training - Week 1
17 t/m 19 feb Tantra Mini Training - Weekend
20 t/m 26 feb Tantra Winter Week Retreat
Centrum Tantra-YoY, Utrecht (IJsselstein) ↑ top
Tantra YOY Een heerlijke serie dagworkshops en weekenden.
Genieten en persoonlijke groei gaan wel degelijk samen... Tot gauw!
Za. 26 november, Loversdag, Tantrische Seks, wat is dat?, alleen voor (gelegenheids)stellen.
Vr. 9 – zo. 11 dec, Tantra weekend: “The Bliss of Tantric Sex”, voor singles en stellen.

Uiteraard met Solana en Satori. Voor meer informatie zie www.Tantra-YoY.nl.
Inschrijven via www.Tantra-YoY.nl/inschrijven.
Sannyasin Kanker Support bijeenkomst ↑ top
De eerstvolgende bijeenkomst is op 3 december om 16.00 in Amsterdam
Voor info baulverhulst@hotmail.com 020-6255481 www.facebook.com/sannyasin.kanker.support
Amsterdam – Mevlana ↑ top
Woensdag 7 december: 19.00 Avondmeditatie met live muziek. Vanaf 21.00 Zingen met Srajan
Zie ook Facebook pagina van Osho Mevlana Commune.
Den Haag - Wajid ↑ top
Wajid Een greep uit het december programma
- start vr 2 dec 19.00 Body-feelings-and-essence, weekend groep met Vedanta
- do 15 dec 19.30 info avond : Aumm cursus: Je Eigenwijze Weg
- za 24 dec 20.00 Kerstavond concert: Dreamtime Klankhealing Concert, daarnaast ook Bhakti-yoga-mantra-zingen
- ma 26 dec 9.30 start 5 daagse Power of Light training met Vedanta
- Blissco dance celebration op zaterdagavond is 2x in de maand: iedere 1e en 3e zaterdag van de maand
- za 31 dec – 1 jan: Wajid’s traditionele Oud en Nieuw viering
- Overige meditaties, workshops en groepen zie de Wajid Agenda december
Eindhoven - Modita ↑ top
Modita * Genezing door Zelfhypnose: 'Osho Praten met Lichaam en Mind': 24 t/m 30 Nov & 15 Dec t/m 21 Dec
* Sinterklaas Meditatie Avond: Ma 5 Dec 17:30 - 21:00: met 2 eetmeditaties, kadootjes meditatie en tantrische meditatie
* De volgende Osho Mystic Rose in Eindhoven zal plaatsvinden van 15 Juli t/m 4 Aug 2017
Modita, masuwasani@yahoo.com - www.genietenvanmeditatie.nl - Facebook - Blog - Youtube
Soest & Gent - The Bodhitree ↑ top
Mantra zingen zondag 18 december:
Een middag met samen zingen, dans, meditatie en stilte, begeleidt door klanken van gitaar, piano, sitar en percussie. ‘Muziek opent de deuren van het hart en klanken bezitten de kracht van genezen’. De thee is klaar om 13.00 uur. We beginnen om 13.30 uur en we eindigen rond 20.00 uur. De opbrengst van deze middag gaat naar de stichting Por Eso! Zie www.poreso.org voor meer informatie.
* Kabir, Bhakti & Anand: Soest & Ghent - www.thebodhitree.eu - soest@thebodhitree.eu
Vraag en aanbod ↑ top

In mijn verzameling OSHO BOEKEN heb ik een groot aantal dubbele exemplaren...
Ook POONA ONE exemplaren ..maar ook Nederlandse vertalingen.....BEN JIJ op zoek naar bepaalde titels >>.Stuur je titel en de prijs die je wilt betalen naar baulverhulst@hotmail.com

Te huur in Zandvoort aan zee 14 Februari tot 14 Maart 2017 huis met grote tuin vlakbij strand, zee, duinen en station.
Gratis parkeren voor de deur. Kosten € 875 all incl. tel: 0637443053 e-mail: rakanl@yahoo.com

Draag je het werk van Osho een warm hart toe en wil je daar aan bijdragen?
Aarzel dan niet. Je geld wordt goed besteed.

Geef Nu