In de ogen staren

Stap 1: Kijk in de ander
‘Ga zitten en kijk in elkaar’s ogen (het is beter om zo weinig mogelijk te knipperen; met een zachte blik). Kijk dieper en dieper, zonder te denken …

Als je niet denkt, als je alleen in de ogen staart, zullen de golven spoedig verdwijnen en komt er een oceaan op. Als je in de diepte van de ogen kunt kijken, zul je merken dat degene verdwenen is, de persoon is verdwenen. Een soort oceanisch verschijnsel zit erachter verborgen en deze persoon is alleen een golf uit de diepte, een golf van iets onbekends, iets wat verborgen is.
Doe het eerst met een mens, want daar ben je dichterbij. Ga dan naar dieren — zij zijn iets verder van je verwijderd. Ga dan naar bomen — die zijn nog verder van je verwijderd; ga dan over op rotsen.

Stap 2: De oceaan
Je zal je al snel bewust worden van een oceaan overal om je heen. Dan zul je zien dat ook jij slechts een golf bent; je ego is alleen maar een golf.
Achter dat ego is het naamloze, het ene, verborgen. Er worden slechts golven geboren, de oceaan blijft dezelfde. Velen worden geboren, het ene blijft hetzelfde.’

Osho, Vedanta: Seven Steps to Samadhi.

Bron: Meditation for Busy People.