Het magische ritueel van de rabbi

‘God, ik weet dat u van verhaaltjes houdt!’

Er is een prachtige Joodse parabel. Er was in een bepaald dorp een rabbi die, altijd als er zich iets moeilijks voordeed, het bos introk om daar een bepaald magisch ritueel uit te voeren, waarmee het dorp altijd geholpen was.

Toen kwam de rabbi te overlijden. Hij werd opgevolgd door een andere rabbi. Er deed zich iets moeilijks voor, dus de nieuwe rabbi trok het bos in. Maar hij wist niet waar het precies was, dus zei hij tegen God: ‘Ik weet niet precies waar die ouwe zijn truc deed, dus doe ik het maar ergens. U bent toch overal, dus dat maakt niets uit, u kunt het overal wel horen.’ Hij voerde het ritueel uit en het dorp was ermee geholpen.

Toen kwam hij te overlijden en werd hij door een andere jonge man opgevolgd. Weer deed er zich iets moeilijks voor. De man trok het bos in en zei tegen God: ‘Ik weet niet waar de plek is, ik weet niet wat het ritueel is, maar u weet alles, dus wat maakt het uit dat ik het doe? Ik zeg gewoon tegen u: “Red mijn dorp van deze moeilijkheid.”’ En het dorp werd geholpen.

Toen ging die man dood. Toen kwam er weer een andere jonge man en kwam het dorp weer in de moeilijkheden. Maar deze jonge man is nooit naar het bos gegaan, hij ging in zijn stoel zitten en zei: ‘Luister, ik ken de plek niet waar die oude mensen heengingen, ik weet niet wat voor ritueel ze deden, ik weet niet wat voor gebed ze opgezegd hebben, maar ik zal u een verhaaltje vertellen – en ik weet dat u van verhaaltjes houdt. Help mijn dorp alstublieft.’
Toen  ging hij een verhaaltje vertellen. En daar was het dorp mee geholpen.

 Osho, Tao, The Three Treasures –Talks on fragments from Tao Te Ching by Lao Tzu, Volume 3, pp. 71-72.

Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com.  

Afbeeldingen:
http://www.hevratpinto.org/tsadikim_n/images/rabbi_israel_kanievski_steipeler.jpg
http://thejewniverse.com/wp-content/uploads/2015/07/Manis-from-pkt.jpg