Hemel en hel

Deugd is een training, een discipline, opgelegd aan onbewuste mensen. Alle religies hebben het over deugd, als tegengesteld aan zonde. Ze hebben vaste categorieën gemaakt. Sommige dingen worden veroordeeld als zonde en sommige dingen worden geprezen als deugd. De deugdzame man zal na zijn dood een immense beloning krijgen en de zondaar zal voor eeuwig veroordeeld worden tot het hellevuur.
Dit is de strategie van angst en hebzucht, omdat de mens gemakkelijk gemanipuleerd kan worden door deze twee dingen – angst en hebzucht. De hemel is niets anders dan overdreven hebzucht, dus de hel is overdreven angst, en mensen zijn bang voor het eeuwige hellevuur. Uit angst proberen ze op de een of andere manier alles wat ‘zonde’ is te vermijden. En het probleem is: alles wat je vreugde geeft, alles wat je plezier geeft, is ‘zonde’.
Uit angst verliezen ze alle contact met het leven, ze worden droog en dood tot hun dood. Er is maar één troost: dat ze tot ‘heiligen’ worden uitgeroepen. Ze worden aanbeden. Alleen hun ego wordt enorm bevredigd; voor de rest lijden ze diep van binnen, immens. Daarom kunnen jullie ‘heiligen’ niet lachen. Lachen heeft iets sappigs nodig. Er is niets sappigs in hen; alles is droog. Het zijn woestijnen waar niets groeit dat groen is. 


Dus aan de ene kant, de druk van angst. Ik heb afbeeldingen gezien uit de Middeleeuwen: er waren christelijke predikers die zoveel ophef maakten over de hel en haar martelingen dat veel dames flauwvielen, alleen al door in de kerk naar hun preken te luisteren. Alleen al het idee dat ze zo gedetailleerd ingingen op wat er met je zou gebeuren. De mensen hadden hoge achting voor de predikers, afhankelijk van hoeveel ze op de psychologie van de mensen konden inwerken! De grootste prediker was iemand in wiens gemeente bijna iedereen flauwviel.

Een diepe angst-psychologie, een diepe schuld-psychologie aan de ene kant, en aan de andere kant hebzucht om als beloning vervuld te worden. Je zult alles krijgen in het paradijs: alles wat hier op aarde zonde is, zal ook voor jou beschikbaar zijn
Mohammedanen zijn tegen alcohol, maar in hun paradijs zijn er rivieren van alcohol! Je hoeft niet naar een cafétje te gaan, je kunt drinken, je kunt erin verdrinken, je kunt erin zwemmen. Alle rivieren bestaan niet uit water, maar uit pure wijn.  
Hier wordt het veroordeeld: je moet niet in de val van de liefde trappen. Een vrouw wordt veroordeeld maar in de hemel, in het idee van elke religie over de hemel, worden vrouwen vrijelijk verstrekt. Vanzelfsprekend zal je naar gelang je deugd krijgen. Als je deugdzaamheid groot is, krijg je misschien Sophia Loren… Het hangt allemaal af van je deugdzaamheid.

De Hindoehemel heeft bepaalde bomen, die ze kalpavriksha noemen, wens vervullende bomen. Je hoeft geen kopje thee te bestellen, of een vrouw, of een auto. Je hoeft niemand te bestellen, je hoeft geen kruier te roepen of een bureau te bellen. Je gaat gewoon onder de wens vervullende boom zitten, en ze zijn overal in de hemel, overal. Je gaat er gewoon onder zitten en je zegt wat je wilt, en onmiddellijk – onmiddellijk!

Religies hebben angst gebruikt om te voorkomen dat je leeft, en hebzucht om je te helpen om geduldig te zijn en te hopen dat er grootse dingen in het verschiet liggen. Alleen wat kleine dingen laten, en voor eeuwig zul je genieten van alle genoegens die je maar wilt; en je hoeft er niet voor te betalen. Hoe deugdzamer je bent, hoe groter je banksaldo in de hemel.

Ik leer je geen deugd omdat je deugd vals is, omdat er diep van binnen hebzucht zit. Ik leer je alleen bewustzijn. Vanuit bewustzijn is alles wat je doet volgens mij deugd. En uit onbewustheid is alles wat je doet volgens mij zonde. 
En je zonden leiden je volgens mij niet naar de hel. Je zonden brengen je onmiddellijk naar de hel – hier, meteen! En je deugden zullen je geen eeuwigheid van paradijs geven. Je deugden geven je vreugde, gelukzaligheid, op het moment dat je handelt met volledig bewustzijn. De straf en de beloning zijn onmiddellijk: de beloning volgt op je actie. Maar het hangt ervan af waar je handelen je heen zal leiden. Het kan onbewuste actie zijn, dan de hel: hier nu. Het heeft niets te maken met geografie; het heeft iets te maken met je psychologie. Als je bewust handelt, ben je in het paradijs, waar je ook bent.

Osho: The Invitation #24

Afbeelding: Hieronymus Bosch, Het Laatste Oordeel. Wikimedia Commons.