De pelgrimage naar de Kaaba

Je hoeft niet om de Kaaba heen te lopen. Je kunt die pelgrimage om het goddelijke in wie dan ook doen. Als je alert bent, kun je zeven rondjes om jezelf heen lopen!
 
Er wordt een prachtig voorval verteld uit het leven van Al-Hillaj.
Hij was een arme man. Hij haalde geld op bij mensen omdat hij naar de Kaaba wilde, de heilige pelgrimsplek van de mohammedanen. Iedereen gaf een bijdrage want hij ging naar de Kaaba en iedereen die bijdraagt krijgt ook zijn deel van de deugdzaamheid die hij verwerft door daar aan te komen.

   De Kaaba

Het gaat naar gelang je geeft. Dus gaven de mensen hem geld – wie meer kon geven gaf meer. Mensen gaven zelfs meer dan ze zich konden veroorloven, ze leenden geld om het aan hem te geven.
De dag daarop was hij weer terug. En ze zeiden: ‘Zo snel?’ Want in die dagen duurde het normaliter drie tot zes maanden om naar de Kaaba en weer terug te gaan. ‘Wat is er gebeurd? En waar is het geld?’
Hij zei: ‘Ik kwam een vreemde man tegen, toen ik net de stad uit was.
Hij zei: “Hoor eens, waar ga je heen?”
Ik zei: “Ik ga naar de Kaaba.”
Hij zei: “Dat is niet nodig.”
Ik zei: “Maar in alle geschriften staat dat het nodig is.”
Hij zei: “Ik ben een levende meester en ik zeg dat het niet nodig is. Je kunt ook zeven keer om mij heen lopen en al het geld voor me neerleggen. Ik ben Junayd, de grote meester. Geef eerst het geld maar.”
Dus zei ik: “Als u Junayd bent, dan…”’

Junayd’s naam was overal in het land bekend.
Dus zei Al-Hillaj: ‘Als Junayd zoiets zegt, kan hij het niet mis hebben. Ik heb het geld aan Junayd gegeven, ben zeven keer om hem heen gelopen en toen zei hij tegen me dat ik terug naar huis moest gaan.’
Die mensen zeiden: ‘Idioot! Ten eerste, ben je wel nagegaan of hij echt Junayd was? Het lijkt erop dat een of andere oplichter jou heeft beetgenomen. Kom laten we op onderzoek uitgaan. Als hij echt Junayd was zal hij daar nog wel zitten.’

Ze kwamen daar aan en daar zat Junayd.
Junayd zei: ‘Dus jullie zijn allemaal gekomen. Leg je geld hier maar neer, alles wat je hebt. Maak zeven rondjes -ik ben een levende Kaaba- en ga dan naar huis. En als je weer geld hebt kun je terugkomen.’
Dus moesten die arme gasten hun geld daar neerleggen en tegen hun zin in zeven rondjes maken.
‘Vreemde zaak, we hadden nooit gedacht dat de Kaaba net buiten ons dorp zou komen.’

Maar het nieuws deed de ronde. Er kwamen mensen uit ander dorpen kijken. Ze zeiden: ‘Als Junayd dat zegt, moet het wel waar zijn. Dat is een dode steen en dit is een levende meester.’
Iemand vroeg aan hem: ‘We zijn gekomen. We hebben gehoord dat u hier was, daarom zijn we voor de pelgrimage gekomen.’
Hij zei: ‘Geef gewoon het geld en doe de pelgrimage.’
Maar de man zei: ‘Ik heb een vraag: als ik zeven rondjes om u heen heb gemaakt, is de reis dan ten einde? Is de pelgrimage dan voorbij?’
Hij zei: ‘Nee, je kunt komen steeds als je weer geld hebt. De pelgrimage gaat nooit voorbij. En als je mij hier niet tegenkomt, kom je wel iemand anders tegen. Je kunt deze pelgrimage om iedereen heen doen – je hoeft alleen maar gevoelig te zijn om de echte, levende god daarbinnen te zien. Die zit niet alleen in mij, maar ook in jouzelf. Als je alert bent, kun je zeven rondjes rond jezelf maken – het is nergens voor nodig om geld te verspillen en ergens heen te gaan. Onthoud het, er is geen thuis. Of, overal is het thuis – het is allebei waar.’
 
Osho, Beyond Enlightenment, pp. 666 – 668.
 
Het zijn geen twee dingen, god en de wereld.
God is de wereld als je ogen hebt, heldere ogen, zonder enige dromen, zonder enige stof van de dromen, zonder enige waas van slaap. Als je heldere ogen hebt, helderheid, opmerkzaamheid, is er alleen maar god.
Dan is god ergens een groene boom, en ergens anders is god een stralende ster, en ergens anders is god een koekoek, en ergens anders is god een bloem, en ergens anders een kind en ergens anders een rivier. Dan is er alleen maar god. Zo gauw je begint te zien, is er alleen maar god.
 
Osho, The Discipline of Transcendence, Vol 2, #11.
 
Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com.  

Afbeelding:
https://towardsenlightment.wordpress.com/category/quotes/junayd-al-bagdadi/