De kansen van de polarisatie

Naar aanleiding van de polarisatie die onze wereld zo verdeelt, heeft Ojas een korte beschouwing geschreven over ‘The Rebel’. Het is een vervolg op de getekende nieuwjaarswens ‘Samen op aarde’ waar een aantal sannyasins positief op reageerde.

Nu gaat het pas echt beginnen. Dat gevoel kwam bij me op in maart 2020. We hadden Tedros, de voorzitter van de WHO, zijn speech over de komst van een wereldwijde epidemie horen houden op het nieuws en de regering reageerde met het opleggen van talloze regels om die ramp hier tegen te houden. Mijn rebelse aard kwam boven. Rebelleren, maar hoe?

Osho gaf me licht in deze donkere dagen. In zijn boek The Rebel maakt hij duidelijk dat er twee vormen van rebellie zijn: een die tegen is, en een die vóór is. De volgende tekst raakte me: ‘Rebellion has two parts. The negative part is against all that is ugly but has been worshipped for centuries. And the positive part is for all that is beautiful but has been ignored for centuries – not only ignored but crucified, poisoned, murdered.’  En hij voegde er als grapje aan toe dat hij graag zou zien dat er zoveel mensen voor die tweede vorm van rebellie zouden kiezen, dat er niemand meer zou zijn om hen te kruisigen. 

Mij inspireerde dat. Rebellie vóór iets. Maar voor wat? In een flits zag ik het: alles om me heen wordt mistig. Toekomst. Verleden. Dit is de kans om volledig vóór het hier en nu te zijn, open en bewust te blijven en de enorme kansen van het hier en nu te ontdekken. 
In april 2020 maakte ik toen deze tekening:


Nu, bijna drie jaar verder, zitten we nog steeds in de mist. Zelf rijd ik nog steeds stap voor stap verder. Het begint duidelijk te worden dat we met onze huidige manier van denken en doen, met ons huidige bewustzijn over wie we als mens zijn, vastlopen. Dat voedt de polarisatie, maar tegelijkertijd wordt ook de kans van een sprong in het bewustzijn – een ‘quantum leap’ zei Osho vaak – ook groter.