De journalistiek

De journalistiek heeft nog geen kunst kunnen worden; ze is nog steeds derderangs. Dat is jammer, want de journalistiek heeft een enorme macht over het denken, over het zijn van mensen, maar journalistiek leeft gewoon van sensatiezucht. Hoe sensationeler nieuws, hoe meer je het kunt verkopen aan de massa.

Er is een oud gezegde: geen nieuws is goed nieuws. Ik voel dat het niet compleet is. Ik wil het aanvullen: goed nieuws is geen nieuws, want goed nieuws zorgt niet voor sensatie. Moord is nodig, zelfmoord is nodig, verkrachting is nodig; alle soorten misdaden zijn nodig. Maar om mensen te blijven voeden met al dit soort nieuws — denk je dat je de mensheid dient? Ken je het psychologische effect van dit alles? Iemand die elke ochtend leest over moorden, zelfmoorden, verkrachtingen — allerlei soorten misdaden — wordt er vanzelf immuun voor, hij voelt zich er niet slecht door.
Zo is het leven nu eenmaal; het gebeurt overal ter wereld.

Als oorlog de enige realiteit is die de voorpagina’s van alle kranten, televisies en radio’s bedekt; als sluwe politici de enige mensen zijn wier uitspraken altijd op de eerste pagina staan…. Heb je ooit, op de eerste pagina, de verklaring van een musicus gezien, de verklaring van een beeldhouwer, zijn foto, de verklaring van een dichter, zijn foto? Nee, ze zijn geen nieuws. Ze zijn te mooi om nieuws te zijn.

Journalistiek corrumpeert de mensheid. Het geeft mensen het gevoel dat misdaad de manier van leven is. Als je geen misdaad pleegt, ben je gewoon een dwaas. Iedereen doet het en komt ermee weg. Criminelen worden presidenten, premiers. Je hebt nog nooit gehoord dat een groot wetenschappelijk genie president van een land is geworden, of een groot gitarist premier van een land. Deze mensen worstelen om op de een of andere manier te overleven. Misschien leven ze anoniem en sterven ze anoniem.

Weet je hoeveel dichters er in de tijd van Alexander de Grote waren? Hoeveel muzikanten er waren? Hoeveel grote creatieve kunstenaars er waren? Hun namen staan zelfs niet in de voetnoten van de geschiedenis. Ze leefden anoniem. Ze maakten dit leven mooier, ze maakten de menselijke ervaring rijker. Zij brachten iets van gene zijde — maar zij bleven onbekend en zij zullen onbekend blijven. En wat heeft Alexander de Grote gedaan, anders dan duizenden mensen vermoorden, steden in brand steken, proberen de hele wereld te veroveren?
Deze moordenaar wordt ‘de Grote’ Alexander.

Dit moet veranderd worden. Alle namen van politici moeten verdwijnen van de voorpagina’s van de kranten, uit tijdschriften, televisieprogramma’s, radio’s. Wat hebben zij de wereld te bieden? Waarom moeten de mensen het gezicht van Ronald Reagan blijven zien? — gewoon een derderangs cowboy filmacteur.
Welke bijdrage heeft hij geleverd?

Is er niemand in Amerika die een enorme bijdrage aan het leven heeft geleverd? Er zijn dichters, muzikanten, er zijn mensen die grote literatuur hebben gemaakt. De voorpagina’s van alle kranten en tijdschriften zouden zich moeten bezighouden met hen die het leven verfraaien, die iets geven aan het bestaan, die niet vernietigen. Politici moeten naar de laatste pagina worden geschoven!

Het is niet nodig om voortdurend te hameren op moorden, zelfmoorden. Misschien denk je dat niet, maar het is absoluut zeker dat jullie aandringen op die verhalen mensen tot moordenaars, zelfmoordenaars, criminelen maakt. Wie is daar verantwoordelijk voor? En nu is de wereld zo klein dat alles wat ergens gebeurt, onmiddellijk binnen enkele uren, via de moderne media, alle uithoeken van de aarde bereikt. De journalistiek moet haar verantwoordelijkheid begrijpen: zij is groot. Tot nu toe nam ze verantwoording. Haar enige interesse is hoe je meer kunt verkopen, hoe je meer kunt verdienen. Wat er met mensen gebeurt zal haar een zorg wezen. De journalistiek moet totaal veranderen.

Een universiteit in California heeft een jaar lang onderzocht en bestudeerd wat er gebeurt als er bokswedstrijden zijn. De criminaliteit gaat onmiddellijk dertien procent omhoog, en een week lang blijft die stijging stabiel. Dan neemt ze langzaam af. Dit wetende, heeft de regering van California nog steeds niets gedaan. Bokswedstrijden moeten strafbaar worden gesteld! Als ze zorgen voor een stijging van dertien procent in de criminaliteit… zullen die criminelen gestraft worden — en de echte misdaad komt van de bokswedstrijden! Het lijkt zo’n krankzinnige wereld. Stop met zulke onzin als bokswedstrijden. Maar nee, Muhammad Ali wordt een grote held — en wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij bijgedragen? Hij heeft misschien de ribben van een paar mensen gebroken, de neuzen van een paar mensen, de ogen van een paar mensen, en hij heeft misschien een golf van misdaden veroorzaakt — dat is zijn bijdrage.
En de journalistiek zal hem veel lof toezwaaien.

Journalisten moeten leren dat het tijd is om volwassener en verantwoordelijker te worden: ze moeten begrijpen dat het verkopen van verhalen, of ze nu waar zijn of niet, alleen maar om geld te verdienen, zonder zich te bekommeren om wat ze de mensheid aandoen… dat het vergif is dat wordt verspreid!

Osho, From Bondage to Freedom #26