De chakra’s van Patanjali

Patanjali was een Indiase geleerde en filosoof, wellicht uit de 2e eeuw voor Chr., wiens naam traditioneel verbonden is met de Yogasoetra’s, een van de belangrijkste klassieke teksten uit de yogaliteratuur. Het staat niet vast of Patanjali de auteur van het gehele werk is, of dat het hier om een samenstelling van reeds bestaande teksten gaat, waar hij zijn eigen inzichten aan heeft toegevoegd. Het leven van Patanjali kent verschillende zowel historische feiten als legendarische en mythologische lezingen.
Wikipedia

    Patanjali

Patanjali heeft het onmogelijke gedaan. Hij heeft zo precies mogelijk elke stap, elke integratie, elk chakra, de werking ervan, en hoe het te overstijgen, beschreven tot aan de sahasrar en hij heeft zelfs verder aangegeven. Op elk chakra, op elk wiel van energie, vindt er een bepaalde integratie plaats.

Osho: Yoga -The Science of the Soul, Vol IX, Yoga: The Path to Liberation #3.

Meer: De chakra’s van Patanjali