Vrienden van Osho - Home

Vrienden van Osho

"Life is not a problem to be solved
but a mystery to be lived"
Osho

web deze site

Aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden als donateur
iDealEénmalige donatie

Feed RSS XML
De VVO is ook op facebook:

Begin de dag met Osho
Elke dag een nieuw citaat uit één van Osho's toespraken.
Via 'subscribe' wordt dat citaat
dan automatisch naar je eigen
computer gestuurd.

Osho spreekt Boeken - Recent verschenen

Osho boekennieuwsx1. 'Walking in Zen Sitting in Zen', een nieuwe herdruk die onlangs in Pune verschenen is. Het boek is lange tijd uitverkocht geweest, maar nu dus weer beschikbaar. Het betreft een serie lichtvoetige toespraken van Osho die het commentaar vormen op Zen meester Yoka. Uitgelegd wordt dat meditatie geen dagelijkse discipline is, maar een levenslange liefdesaffaire. Ook worden er vragen beantwoord van zoekers die gaan over zelf-acceptatie, moed, het verlangen naar het goddelijke, chaos, seks en het spirituele ontwaken.
Over De Chinese meester Yoka Daishi werd gezegd dat hij in een staat van perfecte rust was terwijl hij liep, stond, zat en terneer lag. Volgens de legende bereikte hij complete realisatie in een nacht en werd hij aldus genoemd: “meester van de verlichting in een nacht.”
Osho beschrijft Yoka als een Zen Meester met grote bekwaamheid; zijn woorden waren hoewel geweldig mooi, zonder compromis.
Zijn diepe respect en compassie voor je is zodanig dat hij je nu wil laten ontwaken; hij verplettert al je dromen. Osho gaat hand in hand met Yoka’s nadruk dat de mens van Zen buitengewoon is in zijn 'gewoon zijn': hij loopt in Zen, hij zit in Zen.

x2. '3 Steps to Awakening', een geheel nieuw verschenen boek. Het is onlangs vanuit het Hindi in het Engels vertaald en betreft een van de vroege werken van Osho die nu voor het eerst voor een groter publiek toegankelijk is.
"Er zijn maar drie stappen: vrijheid van bewustzijn, eenvoud van denken en een lege mind. Degene die zijn vrijheid aanscherpt, zijn eenvoud en zijn leegte, zal verlichting bereiken.” Veel mensen zijn tegenwoordig gestrest en angstig en ze voelen zich niet vervuld door het werk wat ze doen en in hun relaties. In “3 Steps to `awakening” beschrijft Osho met ongekende helderheid hoe er een transformerende zinvolheid in het leven van alledag gebracht kan worden. In drie simpele stappen toont hij de weg naar het ontwaken en het verruimen van je bewustzijn, tot in alle volledigheid, en naar een leven leiden in dankbaarheid en geluk.
In dit boek komt opnieuw duidelijk naar voren wat de rode draad is die door al Osho’s toespraken loopt. Deze laat zich omschrijven als de tijdloze wijsheid van alle voorgaande eeuwen gekoppeld aan het hoogste potentieel van de hedendaagse wetenschap en de moderne technologie en die van de toekomst.

x3. From the False to the Truth, is ook als reprint verschenen.
Het boek ‘From the False to the Truth’ omvat een serie lezingen die het witte Huis en het Vaticaan doen sidderen. Ze zijn krachtig, overtuigend en buitengewoon hilarisch. Osho confronteert de religieuze leiders en de overheidsambtenaren die uiteindelijk de Commune in Amerika vernietigden. Tevens beantwoordt Osho een breed spectrum van vragen van zoekers terwijl hij benadrukt welke greep priesters en politici op de mensen hebben waarbij hij de noodzaak van de ‘nieuwe mens’ aangeeft die in waarheid en vrijheid leeft.
Osno’s visie behelst leven in Commune-verband, het vervolg op het traditionele gezin. Het Commune leven bloeide rondom Osho in de tijd dat hij deze toespraken hield.
Waarheid is nooit geleend, geeft Osho aan, want niemand kan je haar geven. Zij is niet iets dat van de ene generatie over kan gaan op de andere. Niet alleen intelligentie, maar ook moed is ervoor nodig om tot je eigen waarheidsvinding te komen en je daarbij te houden te midden van de huidige mensheid. De waarheid betreft je innerlijke wezen en daar heeft de massa geen toegang toe. Alleen jij kan je innerlijke wezen benaderen, zo verduidelijkt hij.

Uitgebreidere informatie, ga naar: www.oshoboeken-besproken.nl
Osho Boeken en CD’s zijn verkrijgbaar bij Osho Publikaties, www.osho.nl