Vrienden van Osho - Home

Vrienden van Osho

"Life is not a problem to be solved
but a mystery to be lived"
Osho

web deze site

Aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden als donateur
iDealEénmalige donatie

Feed RSS XML
De VVO is ook op facebook:

Begin de dag met Osho
Elke dag een nieuw citaat uit één van Osho's toespraken.
Via 'subscribe' wordt dat citaat
dan automatisch naar je eigen
computer gestuurd.

Actueel

OPROEP
Het blad VIHA-Connection is aanwezig op het IISG, het Internationaal Instituut voor Geschiedenis in Amsterdam, de jaargangen 1996 t/m 2008. Wie heeft de jaargangen 2009 t/m 2015 in zijn bezit en wil die afstaan voor de collectie van het IISG? Graag contact met Nandan Bosma, tel. 0252-673695 of 06-19506563 of nanbos@ziggo.nl.


Ma Ananda Guha (Dikkers) uit Amsterdam-Zuidoost is overleden op 12 januari 2016. Zij werd geboren in1944. Tijdens haar crematie op 16 januari werd o.a. het door haarzelf gekozen lied 'There is so much magnificence near the ocean' ten gehore gebracht. 'Waves are coming in. Hallelujah!' Contactadres: Wim Dikkers, Hunebedstraat 24 te 9531 JV Borger.

The greatest mystery in life is not life itself, but death. Death is the culmination of life. the ultimate blossoming of life. In death the whole life is summed up, in death you arrive. Life is a pilgrimage towards death. From the very beginning, death is coming. From the moment of birth, death has started coming towards tou, you have started moving towards death.
                   Osho: The Revolution (Ch.9: The Sword of Love-and-Death.)


Osho Boeken SeminnarOsho Boeken Seminnar

Op zaterdag 12 december 2015

Verslag van het
Osho Boeken Seminar 2015

 

 


Artikel in Happinez'Wat hij de wereld naliet, is van onschatbare waarde'.

Dit is een citaat uit Happinez, jaargang 13, nr. 5-2015, waarin een artikel verscheen onder de titel 'Osho, de provo-goeroe', van de hand van Lisette Thooft.

Klik hier en lees dit interessante artikel van zes pagina's met foto's, waarin een overzicht gegeven wordt van het optreden van Osho.

De slotregels luiden: 'Een stormachtig bezoek [aan onze planeet] was het. Waarover we nog lang niet zijn uitgepraat'.


Een opmerkelijke, nederlands ondertitelde documentaire, 37 min, kreeg een plaats op de VVO-website. Klik hier
In mei 2014 bezocht Dharm Jyoti Nederland.
Meera interviewde haar; Anetti en Tarangita verzorgden de opname.
Jyoti is van 8 tot 12 mei  2016 in Amsterdam, info@amritavanveldhoven.nl


Drs Donna van der Steeg, Boeken
Een stukje LIEFDE
Tika Stardust heeft, in samenwerking met Sofie van de Calseijde, een bijzonder boek geschreven over haar werk als seksverzorgster. Het boek is verkrijgbaar bij Sofie van Calseijde, uitgeverij Komma, in de Boekhandel of bij Tika Stardust zelf. ISBN 9789491525438
Hieronder volgt een korte impressie.
Het boek "Een stukje Liefde" gaat over Tika die als 'seksueel verzorgster' werkzaam is. De cultureel antropologe en tevens fotografe Sofie van de Calseijde raakte geïnteresseerd in seksuele dienstverlening vanwege haar wezenlijke interesse in mensen. Ze wilde een verhaal laten ontstaan in beelden en werd verwezen naar Tika met wie ze meteen een klik voelde. vijf jaar lang heeft Sofie Tika gefotografeerd nadat vooraf de klanten om toestemming gevraagd was. Zo is dit boek er gekomen.
Sofie zet met dit boek een monument voor Tika's werk neer. Niet alleen wordt het belang van een seksverzorgster aangetoond. Ook wordt het grote belang van liefde voor iedere mens eens te meer duidelijk. Tika weet onvoorwaardelijk te geven en dat doet ze in 't moment, met heel haar hart.
Uit de afzonderlijke beschrijving van de contacten blijkt hoe Tika op de klant weet in te tunen. Er ontstaat regelmatig iets veel groters en meer omvattend dan seks, namelijk een spirituele ontmoeting.
Wat me daarnaast opvalt en raakt, is dat Tika in de soms complexe situaties die er ontstaan, volkomen oprecht is ten opzichte van de klant.
De beschreven contacten zijn uniek en moeten door ieder zelf gelezen worden. De foto's erbij zijn echter onmisbaar, omdat woorden uiteindelijk zakelijk en vrij koud kunnen zijn.
De plaatjes zorgen voor de echtheid en de warmte die duidelijk wordt.
Al lezende dwingt het respect bij me af hoe Tika haar weg weet vinden in de af en toe minder prettige aspecten van mensen.
De zeer uiteenlopende foto's zijn ontroerend en in toegevoegde verslagen drukken de klanten hun dankbaarheid uit.
Aan 't einde van 't boek staat een terugblik van Tika op de schakering aan contacten die zij in de afgelopen jaren had en hoe zij zich in haar werk ontwikkeld heeft.
Wat overheerst in het boek is: de sfeer van (een stukje) Liefde.


Commentaar op MANTRA

Artikel Tantra, Yoga en Mantra, door drs. Jacob Slavenburg

Commentaar van Nandan Bosma, Nieuw-Vennep

De auteurs die regelmatig in PRANA schreven, zijn voor het merendeel nu verbonden aan MANTRA. Zij haalden in PRANA tot voor kort maar zelden Osho aan in hun artikelen of bijbehorende literatuurvermeldingen met notenapparaat. Dat veranderde de laatste paar jaar een beetje. Kennelijk dringt langzaamaan het besef bij enkele van de diverse auteurs door dat, wil je over spiritualiteit in al zijn facetten schrijven, je niet om de inzichten van Osho heen kunt, neergelegd in zijn vele boeken. Dat vereist uiteraard studie, maar dat is een normale eis, die gesteld mag worden aan schrijvers, die immers geacht worden goed gedocumenteerd over hun onderwerp te schrijven.

Wat verbaast in het artikel 'Tantra, Yoga en Mantra' van de hand van drs. Jacob Slavenburg is met name de inleiding. Deze om zijn boeken over met name de Gnosis alom gerespecteerde auteur - ik heb ooit zelf een cursus Gnosis bij hem gevolgd - schrijft daar de zinnen 'de geruchtmakende ashram' van Osho in Poona, 'waarin er driftig met Tantra-praktijken op los geoefend werd.' Deze formuleringen houden een diskwalificatie in en vormen een miskenning van de sfeer waarin Tantragroepen, geïnspireerd door Osho, plaatsvonden en vinden, net alsof er daarbij een gedegen theoretische basis ontbreekt. Maar Osho heeft omstandig over Tantra gesproken, en toegelicht wat dit begrip inhoudt. Ook Slavenburg kan dit weten. Al sinds 1979 is het boekje 'Tantra, Spiritualiteit en Seks' beschikbaar - het heeft tallozen in Nederland bereikt -  die gedeeltes bevatten van 'Het Boek der Geheimen' (kortgeleden verscheen een nieuwe druk), waarin Osho uitgebreid ingaat op de betreffende soetra's uit de Vigyan Bhairava Tantra. Verder kan ook verwezen worden naar Osho's toespraken in zijn boeken 'From Sex to Superconsciousness',  'Tantra, Het Allerhoogste Inzicht' en 'The Tantra Vision'.

Slavenburg had ook The Quest kunnen gebruiken en het woord 'Tantra' als zoekterm in kunnen tikken. Dan komen er ruim 20 vindplaatsen op, waarin de antwoorden te vinden zijn van Osho op vragen die hem over Tantra gesteld werden.

Het zou wetenschappelijk gezien juister geweest zijn, als Slavenburg zijn inleiding niet zo 'Telegraaf-achtig' had geformuleerd en bovengenoemde literatuur als verwijzing had opgenomen aan het slot van zijn artikel, evenals een verwijzing naar The Quest. Overigens komt Osho na de 'sneer' in de inleiding nergens meer voor in Slavenburgs artikel.

Dat gebrek aan literatuurverwijzing naar de visie op een bepaald onderwerp van een zo goed ingevoerd Meester als Osho geldt trouwens voor dit hele nummer van MANTRA. Er zijn 13 bijdragen in dit themanummer Yoga, maar nergens worden de 10 delen 'Yoga, the Alpha and the Omega' genoemd, waarin Osho omstandig de soetra's van Patanjali behandelt. Van al die deskundige schrijvers over Yoga is er verbazingwekkend genoeg niemand die Osho's visie op dit terrein in zijn beschouwingen betrekt of er naar verwijst. Een misser van al die auteurs, zo mag wel gesteld worden. Wie zich als spiritueel schrijver wil laten gelden, kan zich niet permitteren om over Osho's visie te zwijgen. Het gaat om een man die door miljoenen over de hele wereld als een buitengewoon Meester gezien wordt.


Vieren als levenskunst, met meditatie ideeën
Geschreven door drs. Donna van der Steeg.