Vrienden van Osho - Home

Vrienden van Osho

"Life is not a problem to be solved
but a mystery to be lived"
Osho

web deze site

Aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden als donateur
iDealEénmalige donatie

Feed RSS XML
De VVO is ook op facebook:

Begin de dag met Osho
Elke dag een nieuw citaat uit één van Osho's toespraken.
Via 'subscribe' wordt dat citaat
dan automatisch naar je eigen
computer gestuurd.

Actueel

Een opmerkelijke, nederlands ondertitelde documentaire, 37 min, kreeg een plaats op de VVO-website. Klik hier
In mei 2014 bezocht Dharm Jyoti Nederland.
Meera interviewde haar; Anetti en Tarangita verzorgden de opname.
Wellicht bezoekt Dharma Jyoti Nederland nogmaals in 2016.


Het bestuur van de Stichting Vrienden van Osho kreeg bericht dat eind maart in Nieuw-Zeeland Swami Somen (Tom Meijer) is overleden. Prembuddha van Living Satsang schreef ons het volgende: Somen is bekend van het pannekoekenhuis 'De Smickel' in Soest. Ooit in de seventies vond hier een groot Osho feest plaats. Zijn zoon Alex runt het nu. In Poona was Somen een van de mensen die het Dutch Palace opzetten. Vermoedelijk samen met Premgeet en Ragen. Somen woonde in Soest met Ma Apurna, afkomstig uit Nieuw-Zeeland, en emigreerde naar dat land. Hij zette daar het Prana Eco Retreat Resort op. Somen werd 72 jaar.
http://www.prana.co.nz/prana/home/
'When you accept death also, you become balanced. Then all is accepted: the day and the night, the summer and the winter - both the light and the darkness.' Osho. Nothing to loose but your head # 22.


Drs Donna van der Steeg, Boeken
Een stukje LIEFDE
Tika Stardust heeft, in samenwerking met Sofie van de Calseijde, een bijzonder boek geschreven over haar werk als seksverzorgster. Het boek is verkrijgbaar bij Sofie van Calseijde, uitgeverij Komma, in de Boekhandel of bij Tika Stardust zelf. ISBN 9789491525438
Hieronder volgt een korte impressie.
Het boek "Een stukje Liefde" gaat over Tika die als 'seksueel verzorgster' werkzaam is. De cultureel antropologe en tevens fotografe Sofie van de Calseijde raakte geïnteresseerd in seksuele dienstverlening vanwege haar wezenlijke interesse in mensen. Ze wilde een verhaal laten ontstaan in beelden en werd verwezen naar Tika met wie ze meteen een klik voelde. vijf jaar lang heeft Sofie Tika gefotografeerd nadat vooraf de klanten om toestemming gevraagd was. Zo is dit boek er gekomen.
Sofie zet met dit boek een monument voor Tika's werk neer. Niet alleen wordt het belang van een seksverzorgster aangetoond. Ook wordt het grote belang van liefde voor iedere mens eens te meer duidelijk. Tika weet onvoorwaardelijk te geven en dat doet ze in 't moment, met heel haar hart.
Uit de afzonderlijke beschrijving van de contacten blijkt hoe Tika op de klant weet in te tunen. Er ontstaat regelmatig iets veel groters en meer omvattend dan seks, namelijk een spirituele ontmoeting.
Wat me daarnaast opvalt en raakt, is dat Tika in de soms complexe situaties die er ontstaan, volkomen oprecht is ten opzichte van de klant.
De beschreven contacten zijn uniek en moeten door ieder zelf gelezen worden. De foto's erbij zijn echter onmisbaar, omdat woorden uiteindelijk zakelijk en vrij koud kunnen zijn.
De plaatjes zorgen voor de echtheid en de warmte die duidelijk wordt.
Al lezende dwingt het respect bij me af hoe Tika haar weg weet vinden in de af en toe minder prettige aspecten van mensen.
De zeer uiteenlopende foto's zijn ontroerend en in toegevoegde verslagen drukken de klanten hun dankbaarheid uit.
Aan 't einde van 't boek staat een terugblik van Tika op de schakering aan contacten die zij in de afgelopen jaren had en hoe zij zich in haar werk ontwikkeld heeft.
Wat overheerst in het boek is: de sfeer van (een stukje) Liefde.


Osho Tapoban is een prachtig meditatiecentrum in de heuvels net buiten Kathmandu in Nepal. Het koninklijk paleis ligt vlakbij, evenals de samadhi van Nagarjuna, een verlichte boeddhistische meester die in de 2e eeuw na Christus leefde. De aardbevingen van april en mei hebben grote schade aangericht aan het centrum en bevriende sannyasins zijn een actie gestart om geld op te halen voor de wederopbouw. Voor meer informatie: www.crowdrise.com/earthquakeatTapoban

'Nagarjuna was one of the great masters India has produced – of the calibre of Buddha and Mahavira and Krishna. And Nagarjuna was a rare genius. Really, on the intellectual level there is no comparison in the whole world: such a keen and penetrating intellect rarely happens.'
Osho: The Book of Secrets, ch.16.

Commentaar op MANTRA

Artikel Tantra, Yoga en Mantra, door drs. Jacob Slavenburg

Commentaar van Nandan Bosma, Nieuw-Vennep

De auteurs die regelmatig in PRANA schreven, zijn voor het merendeel nu verbonden aan MANTRA. Zij haalden in PRANA tot voor kort maar zelden Osho aan in hun artikelen of bijbehorende literatuurvermeldingen met notenapparaat. Dat veranderde de laatste paar jaar een beetje. Kennelijk dringt langzaamaan het besef bij enkele van de diverse auteurs door dat, wil je over spiritualiteit in al zijn facetten schrijven, je niet om de inzichten van Osho heen kunt, neergelegd in zijn vele boeken. Dat vereist uiteraard studie, maar dat is een normale eis, die gesteld mag worden aan schrijvers, die immers geacht worden goed gedocumenteerd over hun onderwerp te schrijven.

Wat verbaast in het artikel 'Tantra, Yoga en Mantra' van de hand van drs. Jacob Slavenburg is met name de inleiding. Deze om zijn boeken over met name de Gnosis alom gerespecteerde auteur - ik heb ooit zelf een cursus Gnosis bij hem gevolgd - schrijft daar de zinnen 'de geruchtmakende ashram' van Osho in Poona, 'waarin er driftig met Tantra-praktijken op los geoefend werd.' Deze formuleringen houden een diskwalificatie in en vormen een miskenning van de sfeer waarin Tantragroepen, geïnspireerd door Osho, plaatsvonden en vinden, net alsof er daarbij een gedegen theoretische basis ontbreekt. Maar Osho heeft omstandig over Tantra gesproken, en toegelicht wat dit begrip inhoudt. Ook Slavenburg kan dit weten. Al sinds 1979 is het boekje 'Tantra, Spiritualiteit en Seks' beschikbaar - het heeft tallozen in Nederland bereikt -  die gedeeltes bevatten van 'Het Boek der Geheimen' (kortgeleden verscheen een nieuwe druk), waarin Osho uitgebreid ingaat op de betreffende soetra's uit de Vigyan Bhairava Tantra. Verder kan ook verwezen worden naar Osho's toespraken in zijn boeken 'From Sex to Superconsciousness',  'Tantra, Het Allerhoogste Inzicht' en 'The Tantra Vision'.

Slavenburg had ook The Quest kunnen gebruiken en het woord 'Tantra' als zoekterm in kunnen tikken. Dan komen er ruim 20 vindplaatsen op, waarin de antwoorden te vinden zijn van Osho op vragen die hem over Tantra gesteld werden.

Het zou wetenschappelijk gezien juister geweest zijn, als Slavenburg zijn inleiding niet zo 'Telegraaf-achtig' had geformuleerd en bovengenoemde literatuur als verwijzing had opgenomen aan het slot van zijn artikel, evenals een verwijzing naar The Quest. Overigens komt Osho na de 'sneer' in de inleiding nergens meer voor in Slavenburgs artikel.

Dat gebrek aan literatuurverwijzing naar de visie op een bepaald onderwerp van een zo goed ingevoerd Meester als Osho geldt trouwens voor dit hele nummer van MANTRA. Er zijn 13 bijdragen in dit themanummer Yoga, maar nergens worden de 10 delen 'Yoga, the Alpha and the Omega' genoemd, waarin Osho omstandig de soetra's van Patanjali behandelt. Van al die deskundige schrijvers over Yoga is er verbazingwekkend genoeg niemand die Osho's visie op dit terrein in zijn beschouwingen betrekt of er naar verwijst. Een misser van al die auteurs, zo mag wel gesteld worden. Wie zich als spiritueel schrijver wil laten gelden, kan zich niet permitteren om over Osho's visie te zwijgen. Het gaat om een man die door miljoenen over de hele wereld als een buitengewoon Meester gezien wordt.


Perspublikaties in het Parool, de Volkskrant en Metro

In het Parool van 20 januari 2015 stond een artikel over de Mevlana Commune in Amsterdam van journalist Marc Kruyswijk, met als inleidende tekst 'Hij overleed 25 jaar geleden, maar de beweging die Bhagwan naliet, is springlevend. Alleen zijn de leden nu minder zichtbaar.' De Volkskrant van 23 februari 2015 had, eveneens in het kader van 'Osho 25 jaar geleden', een foto van Osho op de voorpagina en een artikel van drie pagina's met tekst en foto's. Het artikel, van de hand van Rob Gollin, geeft een historisch overzicht en wijdt verder aandacht aan de Osho Humaniversity (overlijden van Veeresh) en aan de Mevlana Commune. METRO van 25 februari 2015 publiceerde eveneens een stukje over de 'Goeroe der Goeroes', van de hand van columniste Elfie Tromp.
Zie pdf van het artikel in de Volkskrant
Naar aanleiding van de reportage stuurden Frank Cliné, zie pdf, en door Robert Zwemmer, zie pdf, een brief aan de redactie van de Volkskrant. Beide reakties werden niet geplaatst .

Marlies Cocheret de la Morinière
Description: Macintosh HD:Users:wietsenauta1:Downloads:marlies-jpeg-255x300.jpgMarlies Cocheret de la Morinière werd geïnterviewd door het programma 'Buddha at the Gas Pump'. In dit interview spreekt zij de eerste 15 minuten over haar Poona 2 tijd met Osho en over de periode dat ze in de Amsterdamse Osho Commune woonde. Later trok zij op met Barry Long en daarna met Adyashanti, die haar vroeg om Satsangs te geven. Dit doet ze sinds het jaar 2000 met name in de USA. Marlies is in Nederland afgestudeerd als psychologe en werkt als Hakomi trainer en gediplomeerd Tantra lerares. Zij is internationaal georïenteerd en woont in Santa Cruz, USA.
Het interview is te beluisteren via
You Tube  www.youtube.com/watch?v=q-21LFV4kXk#t=15  


Osho, zijn communes en het Hier en Nu
Geschreven door Antar Marc van der Heijden


Vieren als levenskunst, met meditatie ideeën
Geschreven door drs. Donna van der Steeg.