Vrienden van Osho - Home

Vrienden van Osho

"Life is not a problem to be solved
but a mystery to be lived"
Osho

web deze site

Aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden als donateur
iDealEénmalige donatie

Feed RSS XML
De VVO is ook op facebook:

Begin de dag met Osho
Elke dag een nieuw citaat uit één van Osho's toespraken.
Via 'subscribe' wordt dat citaat
dan automatisch naar je eigen
computer gestuurd.

Osho Boeken Seminar 2015

Een korte impressie
en een uitgebreid verslag

A. Een korte impressie van het Seminar

'My Books are Immensely Important'

Dit was het thema van het Osho Boeken Seminar dat op 12 december 2015 onder leiding van Khoji Wesselius gehouden werd in Hilversum. Het werd georganiseerd door de Stichting Vrienden van Osho in Nederland, met lezingen en discussie. Osho Publikaties was aanwezig met een selectie van publikaties van Osho en over Osho.

Nandan Bosma boog zich over de vraag of Osho's boeken wel toegankelijk genoeg zijn. Zijn conclusie is dat er meer samenvattingen van Osho's visie op diens vele verschillende onderwerpen gemaakt moeten worden om die onderwerpen onder de aandacht van de universitaire wereld te brengen.

Divyam Aat de Kwant ging in op de emoties die ontstonden bij het interviewen van sannyasins voor zijn publikaties in enkele Nederlandse tijdschriften.

Sugit Schoenmakers presenteerde een overzicht van Osho's bibliografie (hij werkt hierin samen met Swami Rudra) en van het vele werk dat Swami Neeten uit Denemarken verricht via het OshoSourcebook. Neeten woonde het Seminar bij. Sugit sprak ook overĀ  zijn aktiviteiten bij het aanleggen van een sannyas muziek archief.

Ojas de Ronde gaf een overzicht van de ontwikkeling van de boekdrukkunst en concludeerde uiteindelijk dat ook in deze 'digitale tijd' gedrukte boeken van Osho nodig blijven. Alleen met een boek kom je tot reflectie, niet via letters op een scherm.

Daarna werd de twintig minuten durende documentaire 'Reis van een Boek' vertoond (Nederlands ondertiteld), over Osho's bibliotheek.

Discussies vonden groepsgewijs plaats, en een hoeveelheid aan onderwerpen kwam aan de orde. Enkele topics: Hoe Osho kenbaar te maken aan bestaande maatschappelijke groeperingen, zoals de 'Slow Food Movement'. Verdient het aanbeveling een 'glossy 'Osho!' uit te brengen, zoals dit jaar in Nederland een 'glossy 'Jezus! is uitgebracht, evenals een 'glossy' 'Mohammed!' Ontwikkeling van een App voor jonge mensen is nodig, om hen in aan raking te brengen met Osho's visie. Hoe Facebook intenser te betrekken, en Twitter? Er is behoefte aan een 'Introductiecursus Osho' voor studenten. Osho's boeken zijn te dik, er zouden weer meer dunne boekjes moeten komen, zoals The Rebel. Er zou een denktank tot stand moeten komen om die mogelijkheden allemaal uit te werken.....

Er was ook tijd voor stille meditatie, begeleid door Anupada op de piano, en aan het slot werd de Lachmeditatie gedaan, onder leiding van Dhyan Sutorius. Het was een prachtige dag. Alle deelnemers gingen naar huis met een gratis exemplaar van de tweede druk van het boek 'Hoe Osho in Mijn Leven Kwam'.

B. Een uitgebreid verslag met de tekst van de gehouden toespraken